Rovdjursstängsel

Syftet är att skydda våra betande tamdjur så att betesmarker och betesvallar ska kunna fortsätta skötas genom bete i områden där det finns risk för angrepp av rovdjur.

stängsel stängsel 2

Vi förstärkte stängsel runt hela betesmarker eller betesvallar, så att det hindrar varg, björn och lodjur från att ta sig in i inhägnader där det finns betande tamdjur. I den här typen av stängsel är det endast de två extra trådarna, som syftar till att skydda mot rovdjur och som därför ger rätt till stöd. Läs mer om detta på Viltskadecenter.

EU logo jordbruksfonden farg