Gotlandsfår

gotl anders mini2

Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret.Genom urval för storlek och pälskvalitet har Gotlandsfåret utvecklats till en effektiv ras för produktion av kött och pälsskinn. Rasen är mycket lämplig för nordisk landskapsvård genom sin rörlighet och goda förmåga att uttnyttja varierande betesmarker.

 

De vuxna fåren är grå med svarta, ullfria huvuden och ben.  Såväl tackor som baggar saknar horn. Tackorna väger oftast 55-90 kg och baggarna 80-120 kg, men stora variationer förekommer.

 

Gotlandsfåren har ett livligt temperament och är lätta att få tama. Vid betesgång är de ofta mer utspridda i terrängen än får av andra raser. De har dock en utpräglad flockinstinkt. Gotlandsfåren har en starkt årstidssbunden brunst och lammen föds på våren. Tackorna har lätt att lamma, har goda modersegenskaper och god fruktsamhet. Från två års ålder föder tackorna i regel två lamm. Trillingfödslar är inte ovanliga. Lamman föds svarta, men under sommaren ljusnar de och blir grå i olika nyanser. Till rasens absoluta särdrag hör den glansiga och lockiga ullen. På lammen är den fullt utvecklad vid 4-5 månaders ålder och kan då ge ett vackert och användbart skinn (källa: silverlock).

 Du kan läsa mer om gotlandsfår på Gotlandsfårföreningens hemsida.