Rovdjurstängsel

För att skydda våra betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur har vi installerat rovdjurstängel med stöd från Jordbruksverket. Tack vare rovdjurstängsel kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur. För de flesta djurbesättningar i Sverige är elstängsel den mest effektiva metoden att förebygga rovdjursangrepp på, såväl kostnads- som arbetsmässigt. Alla typer av stängsel minskar risken för vargangrepp på tamdjur, men i en studie visade sig två stängseltyper vara bättre än de andra: femtrådigt elstängsel och fårnät + två eltrådar (alltså de som kallas för rovdjursavvisande stängsel).

Läs mer via SLU

Dimgården

EU stöd

iconAdress

Östra Rönnäs Rönnäsvägen 241 79391 Leksand